Metrologie (outsourcing)

Společnost HES, s.r.o. také nabízí svým zákazníkům outsourcing řízení metrologie organizace a kalibrací. Podle rozsahu požadavků jsme schopni zajistit od provedení kalibrací až po kompletní outsourcing vedení metrologie organizace, včetně asistence při auditech. Námi zpracovaná metrologie je zárukou bezproblémovosti Vaší kalibrační agendy.

V rámci řízení metrologie nabízíme

 • kalibrace a ověření měřidel
 • asistenci nebo zastoupení společnosti při auditech v oblasti metrologie
 • vypracování směrnic pro zacházení s měřidly - Metrologický řád
 • poradenství
 • komplexní inventarizaci měřidel, identifikaci a označení
 •  kategorizaci dle typu měřidla vč. nastavení kalibračních intervalů
 •  zavedení do evidence měřidel (vlastní internetová aplikace pro správu měřidel)
 • poradenství při výběru měřicích přístrojů
Bohatá tradice a množství spokojených klientů HES, s.r.o. je tou nejlepší zárukou pro profesionální řešení Vašich zakázek v oblasti metrologie.

V praxi je možný tento postup outsourcingu metrologie

I. fáze AUDIT
Posouzení aktuálního stavu metrologie klienta:

 • Podniková dokumentace (Metrologický řád)
 • Inventarizace měřidel
 • Posouzení požadavků zákazníka a systému řízení kvality (QMS)

II. fáze NASTAVENÍ METROLOGIE
Nastavení služeb dle požadavků klienta:

 • Zařazení měřidel do kategorií (dle zákonných požadavků a požadavků systému kvality klienta)
 • Stanovení lhůt pro kalibrace/ověřování/kontroly měřidel
 • Nastavení systému pro zařazování/vyřazování měřidel (rovněž jsme schopni nabídnout servis měřicích přístrojů a měřidel)

III. fáze APLIKACE SYSTÉMU

 • Úprava Metrologického řádu
 • Sestavení databáze měřidel 
 • Prvotní zaškolení všech pracovníků

IV. fáze PROVOZ

 • Školení pracovníků klienta (Metrologie v praxi)
 • Kalibrace měřidel
 • Ověření stanovených měřidel
 • Kontrola orientačních měřidel
 • Hlídání lhůt pro kalibrace/ověření/kontroly
 • Odborné poradenství a zastupování při Auditech
 • Servis/Nákup měřidel a tím zajišťování nepřetržitý provoz výroby klienta