Ceník služeb HES s.r.o.

Opravy měřicích přístrojů a servis
 

Ceny servisu jsou stanoveny hodinovou sazbou a cenou náhradních dílu měřicích přístrojů. Po předchozí domluvě je možné provést předběžnou prohlídku techniky a na jejím základě určit celkovou cenu. Takto také nejpřesněji určíme cenu opravy. Servisní technik provede analýzu závady a navrhne cenu. Nalezení závady je časově nejnáročnější část opravy měřicího přístroje. Pokud by cena opravy přesáhla 50% ceny nového měřicího přístroje, informujeme o této skutečnosti zákazníka. Pro stanovení předběžného odhadu ceny nás kontaktuje na e-mail: opravy@hes-sro.cz.

Kalibrace elektrické veličiny, frekvence a čas

 Kalibrace v Akreditované kalibrační laboratoři č. 2273, HES, s.r.o.je prováděna podle předpisu výrobce, postupů stanovených pro kalibrace daných přístrojů v technických příručkách nebo přání zákazníka. Zákazník obdrží akreditovaný kalibrační list, který obsahuje naměřené hodnoty uvedené v tabulkách. Dále obdrží nálepku s identifikací přístroje a datem kalibrace. Snažíme se nabídnout nejlepší cenu za akreditovanou kalibraci. Nemůžeme však konkurovat laboratořím, které vydávají neakreditované kalibrační listy nebo nedělají kalibrace v plném rozsahu. Pokud Vám konkurenční kalibrační laboratoř nabídne lepší cenu, prosím kontaktujte nás, abychom mohli upřesnit podrobnosti kalibrace a pokusit se nabídnout lepší cenu. 

V případě expresní kalibrace do 48 hodin si účtujeme příplatek 20%.

Kalibrace tlaku

Pro určení ceny kalibrace tlaku je důležité uvést rozsah, použité médium a třídu přesnosti (TP) měřidla určeného ke kalibraci. Cena vychází z technické příručky akreditované kalibrační laboratoře č. 2273, která předepisuje množství bodů, ve kterých je nutné provádět měření pro danou třídu přesnosti. Množství bodů je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.

 V případě expresní kalibrace do 48 hodin si účtujeme příplatek 20%.

Ceníka kalibrací prováděných v prostorách naší laboratoře. Kalibrace výjezdem, přímo u zákazníka Vám nabídneme na základě individuální potávky. 

Deformační tlakoměr TP od 0,1% do 0,6% 750 Kč
  TP 0,6% do 4% 450 Kč
  TP 4% a horší 390 Kč
Číslicový tlakoměr TP Od 0,03% do 0,2% 750 Kč
  TP 0,2% do 0,6% 570 Kč
  TP 0,6% a horší 450 Kč
Převodník tlaku TP od 0,03% 850 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

TP znamená třída přesnosti. Máte-li tedy deformační tlakoměr, manometr s označením TP 1% z měřicího rozsahu, používaný na měření tlaku plyn v rozsahu 0 – 20 MPa, bude TP deformačního tlakoměru spadat do rozpětí 0,6% až 1,6% a cena tedy bude 450 Kč.

Kalibrace teploty

Cena kalibrace teploměru se odvíjí od počtu požadovaných měřených bodů. Volba těchto bodů vychází z požadavků zákazníka na využití teploměru. Akreditované kalibrace teploty provádí naše Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273, akreditovaná ČIA, v rozsahu (-30°C až +550°C) s měřicími schopnostmi uvedenými v Příloze k osvědčení o akreditaci.

Cena kalibrace teploměru zahrnuje vystavení kalibračního certifikátu, včetně tabulky naměřených hodnot a uvedení nejistoty měření, kalibrační nálepku s identifikací přístroje. 

Akreditovaně provádí naše kalibrační laboratoř:

kalibrace přímo ukazujících teploměrů a teplotních řetězců. Počet požadovaných bodů v kterých je prováděna kalibrace teploměru:
 
 1 teplotní bod      300 Kč
 2 teplotní body      520 Kč
 3 teplotní body       730 Kč
 + každý další bod  + 160 Kč
 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
kalibrace infra teploměrů a termokamer. Kalibraci bežně provádíme ve 3 bodech teploty. Každý delší bod za příplatek.
 
Základní kalibrace ve 3 zákazníkem zvolených bodech          1380 Kč
 
                                           každý další bod příplatek           400 Kč
 
                                     Uvedené ceny jsou bez DPH. 


V případě expresní kalibrace do 48 hodin si účtujeme příplatek 20%.

 

Kalibrace vlhkosti

Cena kalibrace vlhkoměru se odvíjí od počtu požadovaných měřených bodů. Volba těchto bodů vychází z požadavků zákazníka na využití vlhkoměru. Akreditované kalibrace vlhkosti provádí naše Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2273, akreditovaná ČIA, v rozsahu (15 až 90) % RV (relativní vlhkosti), s měřicími schopnostmi uvedenými v Příloze k osvědčení o akreditaci.

 Cena kalibrace vlhkoměru zahrnuje vystavení kalibračního certifikátu, včetně tabulky naměřených hodnot a uvedení nejistoty měření, kalibrační nálepku s identifikací přístroje. 

 Akreditovaně provádí naše kalibrační laboratoř kalibrace přímo ukazujících vlhkoměrů a měčicích řetězců vlhkosti. Počet požadovaných bodů v kterých je prováděna kalibrace vlhkoměru:

1 bod vlhkosti  450 Kč
2 body vkhkosti   820 Kč
3 body vlhkosti  1120 Kč
+ každý další bod  + 340 Kč
 

Uvedené ceny jsou bez DPH.